ROT avdrag

Utnyttja ROT-avdraget. Du har möjlighet att få en skattereduktion
på 50 % av arbetskostnaden upp till 50 000 kronor per år!
Läs mer om skattereduktion.